Banana Green - Chuối xanh

Not rated
 
 

Weight: 18kg/box
Origin: EC

Product code EU284
Category FRESH FRUITS