LIST OF PRODUCTS

PRODUCT LIST 2019
     
Code Tiếng Việt English
VEG001 Bai Krapao 100g Holy basil 100g
VEG001r Bai Krapao 100g Holy basil red 100g
VEG002 Baimenglak 100g Hairy basil 100g
VEG003 Lá bayor 100g Baiyor leaf 100g
VEG004 Bòn bon 500g Longong/Longkong 500g
VEG005 Bông điên điển 100g Dok sano/Sano Flower 100g
VEG006 Bông sua đũa 100g Dok kae/Sesban flower 100g
VEG007 Cà tím Eggplant purpple
VEG008 Cà vàng Yellow eggplant
VEG009 Cà sọc oval Eggplant green oval
VEG010 Cần tây 100g Chinese Celery/Khun Jai 100g
VEG011 Chà ôm 100g Acacia/Cha Om leaf 100g
VEG012 Cải làn Thai Brocoli/Kale
VEG013a Chôm chôm Thái 500g Rambutan Thai 500g
VEG013 Chôm chôm Thái 1kg Rambutan Thai 1kg
VEG013b Chôm chôm Thái no packing 5kg/sọt Rambutan Thai no packing 5kg/basket
VEG014 Đậu đũa 200g String Bean/Long Bean 200g
VEG016 Dok khe la 100g Dok Kae leaf 100g
VEG017 Đu đủ xanh dài Thailan 600g Green papaya long Thailand 600g
VEG017b Đu đủ xanh dài Thailan 800g Green papaya long Thailand 800g
VEG017c Đu đủ xanh dài Thailan 1000g Green papaya long Thailand 1000g
VEG018 Hành lá 100g Spring onion 100g
VEG020 Cai Lan non Young Brocoli/kale
VEG021 Hạt sator 100g Peteh bean seed/Sator seed 100g
VEG022 Hẹ lá 100g Guichai leaf/Chines leek /Schnittlau 100g
VEG024 Húng quế 100g Sweet Basil/Holapa/Basilikum 100g
VEG025 Quả Lin fah Lin fah whole
VEG026 Lá dứa to Pandang leaf big/Bai Teuji 
VEG027 Củ ngải 100g Kaemfer/Krachai/Rhizom/Galigange 100g
VEG027x Củ ngải cắt miếng 100g Kaemfer/Krachai sliced 100g
VEG028 Lá me non 100g Young tamarind leaf 100g
VEG029 Lá pakatin 100g Pakatin leaf/Horse tamarin leaf
VEG030 Lá yanang Yanang leaf/ Giang leaf
VEG032 Măng củ đóng rời 500g + Bamboo shoot 500g/pic no packing
VEG032a Măng củ loại nhỏ 500g túi Bamboo shoot smal 500g in bag
VEG033a Măng cụt 500g đóng vỉ Mangosteen 500g in tray
VEG033 Măng cụt 1kg đóng vỉ Mangosteen 1kg
VEG033b Măng cụt không đóng gói Mangosteen no packing
VEG034 Me chua 100g Young tamarind 100g
VEG035 Mùi ta 100g Coriander 100g
VEG036a Mit vi 200g  Jackfruits in tray 200g
VEG036 Mit vi 500g  Jackfruits in tray 500g
VEG037 Ngô non 100g Baby corn 100g
VEG038a Nhãn Thái 500g Longan (Thai) 500g
VEG038 Nhãn Thái 1kg Longan (Thai) 1kg
VEG038b Nhãn Thái rời 10kg/khay trắng Longan (Thai) 10kg no packing/basket white
VEG039B Quả pakatin Pakatine whole
VEG039 Hạt pakatin đóng khay 100g Pakatin seed/Lead pod seed in tray 100g
VEG040 Rau muống 200g Morning glory 200g
VEG040b Rau muống 500g Morning glory 500g
VEG040c Rau muống chẻ Morning glory striped
VEG043 Rau muống cọng 200g Morning glory Thai 200g
VEG045 Rau muống đỏ 200g Morning glory red
VEG046 Sadao lá 100g Magrosa leaf/Sadao leaf 100g
VEG047 Sadao bông 100g Magrosa flower/Sadao flower 100g
VEG047a Sadao bông 200g Magrosa flower/Sadao flower 200g
VEG048 Quả sator Peteh bean/ parkla whole
VEG049 Sầu riêng bóc vỉ 500g Durian peelled in tray 500g
VEG050 Sầu riêng trái TL Durian Mongthong whole TL
VEG050b Sầu Riêng Trái VN Durian Mongthong whole VN
VEG050m Sầu riêng trái mini Durian Mongthong mini
VEG051 Tiêu xanh TL Fresh pepper/Peper Bolletjes
VEG052 Trái ổi lớn Guava big
VEG053 Tỏi TL khô Dried Garlic
VEG054 Xoài vàng Yellow Honey Mango/Nam Dok Mai 
VEG055 Xoài xanh chua Green Mango Sour
VEG056 Xoài xanh ngọt  Mango Kiew Sa Woi
VEG056a Xoài xanh ngọt 350g - 400g size M Mango Kiew Sa Woi 350g - 400g
VEG056b Xoài xanh ngọt 450g - 550g size L Mango Kiew Sa Woi 450g - 550g
VEG056c Xoài xanh ngọt/xoài măng Mango Kiew Sa Woi, Monk Kiew
VEG062 Bắp chuối bào Banana flower/ Blossom in strip (VN)
VEG063 Bông hẹ Guichai flower/Chinese leek
VEG065 Hoa thiên lý 200g Dok khathorn/Jasmin flower big flower 200g
VEG065b Hoa thiên lý 100g Dok khathorn/Jasmin flower big flower 100g
VEG066 Cà nút áo/Cà chùm 100g Small Green Eggplan/Pea Aubergin/Luncha 100g
VEG066a Cà nút áo/Cà chùm 500g Small Green Eggplan/Pea Aubergin/Luncha 500g
VEG067 Cà sọc trắng đóng vỉ 500g Eggplant white round in tray 500g
VEG067b Cà sọc trắng đóng vỉ 200g Eggplant white round in tray 200g
VEG068 Cà Pháo xanh VN green eggplant
VEG069 Cà trắng nhỏ vn Eggplant white small (VN)
VEG071 Chanh leo Passion Fruit (VN)
VEG075 Cần nước  celery VN
VEG076 Chuối sứ/nải/xiêm Banana (x/ full hand) (VN)/ BANANA THAI
VEG077 Chuối xanh Green banana (VN)
VEG078 Cóc xanh đắng  Hog plum Thái
VEG078b Cóc xanh bao tử 500g Hog Plum mini VN500g
VEG080 Củ đậu đóng 1quả Yam baen 1 pic packing
VEG080a Củ đậu đóng 3 quả/túi Yam baen 3 pics packing
VEG081 Củ nghệ vỉ 100g   Turmeric 100g
VEG082a Củ riềng vỉ trắng TL 100g Galanga white in tray 100g TL
VEG082 Củ riềng vỉ trắng TL 200g Galanga white in tray 200g TL
VEG082b Củ riềng vỉ trắng TL 500g Galanga white in tray 500g TL
VEG083 Củ gừng non Young ginger
VEG084 Dấp cá/Diếp cá Dap ca leaf (VN)
VEG085a Đậu bắp vỉ 100g Young okra 100g
VEG085 Đậu bắp vỉ 200g Young okra 200g
VEG086 Đậu Hà Lan vỉ 100g Sweet pea 100g
VEG090 Đậu rồng vỉ 100g Wing Bean
VEG091 Dọc mùng túi 200g Galadium 200g (VN)
VEG092a Hành tím đóng vỉ 100g Red onion in tray 100g
VEG092 Hành tím đóng vỉ 500g Red onion in tray 500g
VEG092b Hành tím đóng vỉ 200g Red onion in tray 200g
VEG093 Hoa chuối Banana flower/ blossom
VEG095 Húng lủi 100g Pepper mint (VN) 100g
VEG096 Húng cây 100g Mint leaf (VN) 100g
VEG097 Khế chua 200g Carambola (VN)/Star Fruit 200g
VEG097a Khế chua 500g Carambola (VN)/Star Fruit 500g
VEG098 Kinh giới Kinh gioi leaf/Cockscomb mint (VN)
VEG099 Khổ qua bé Small bittermelon/ Bitter gourd small/ SOPROPO
VEG100 Khổ qua/ mướp đắng 2qua/vỉ Bittermelon big (VN)
VEG100b Khổ qua/ mướp đắng 2qua/vỉ Bittermelon big 500g
VEG101a Lá chuối Thái 200g Banana leaf Thailand 200g
VEG101 Lá chuối Thái 500g Banana leaf Thailand 500g
VEG102 Lá lốt Cha plu leaf (VN)
VEG103 Lá mơ la mo leaf (VN)
VEG106 Nấm kim châm Mushroom Golden/Enoki/ HED KEM TONG
VEG108 Mãng cầu xiêm  Sour sop (VN)
VEG109 Mận đỏ Rose apple (red)
VEG110 Mận trắng Rose apple (white)
VEG111 Mận xanh Rose apple (green)
VEG112 Mía tươi Sugar cane (VN)
VEG113 Mồng tơi nhiều lá 200g Pak pang 200g
VEG114 Mướp hương 2 quả/túi = 500g Round luffah (VN)/ ROUND LUFFA 2pic/bag 500g
VEG115 Mướp khía Angle luffah (VN)/ ANGLE LUFFA
VEG116 Ngò gai 100g Parsley/ European grass 100g
VEG117 Ngò om/Ngổ 100g Kayang leaf (VN) 100g
VEG118 Rau đay đỏ 200g Rau day red leaf 200g (VN)
VEG119 Rau đay trắng 200g Rau day white leaf 200g (VN)
VEG120 Rau dền   Rau den leaf (VN)
VEG121 Rau má Pennywort leaf (VN)
VEG125 Rau ngót ngắn 200g Pak wan 200g (VN)
VEG126 Rau nhút 200g Water Mimosa/Roots in Water Vn 200g
VEG127 Rau răm 100g Praew leaf (VN) 100g
VEG129a Sả tươi 100g Lemon grass 100g
VEG129 Sả tươi 200g Lemon grass 200g
VEG129b Sả tươi 500g Lemon grass 500g
VEG130 Thanh long trắng 450g-500g size M Dragon fruit white 450g-500g size M
VEG130a Thanh long trắng 600g-700g size L Dragon Fruit white 600g-700g size L
VEG130b Thanh long trắng 800g-950g size XL Dragon Fruit  white 800g-950g size XL
VEG130c Thanh long trắng 1kg-1,1kg size XXL Dragon Fruit  white 1kg-1,1kg size XXL
VEG131 Thì là Anet Laos coriander/ dill
VEG132 Tía tô 100g Basil leaf / Perilla/ tia to leaf (VN) 100g
VEG133 Tiêu xanh 100g Fresh pepper 100g
VEG134 Vú sữa 500g Milk fruit (VN) 500g
VEG135 Xoài tượng Mango Elefant 
VEG135a Xoài tượng dưới 650g - 700g Mango Elefant 600g-700g 
VEG135b Xoài tượng dưới 700g - 800g Xoài tượng dưới 700g - 800g
VEG135c Xoài tượng trên 800g -900g Mango Elefant 800g -900g
VEG135d Xoài tượng trên 1kg - 1,1kg Mango Elefant 1kg - 1,1kg
VEG137 Ớt đỏ nhỏ đóng túi 100g Chilli (red) 100g
VEG137a Ớt đỏ nhỏ đóng túi 50g Chilli (red) 50g
VEG138 Ớt đỏ nhỏ đóng vỉ 100g Chilli (red small - in tray) 100g
VEG139 Ớt đỏ nhỏ 500g Chilli (red) 500g
VEG140 Ớt hiểm xanh túi 100g Chilli (bird) green bag 100g
VEG141 Ớt hiểm xanh vi 100g Chilli (bird in tray) green 100g
VEG141a Ớt hiểm vỉ mix xanh đỏ 100g Chilli bird green red mix 100g
VEG141b Ớt hiểm Lào trắng túi 100g Chilli Laos small white in bag 100g
VEG141c Ớt hiểm Lào trắng vỉ 100g Chilli Laos small white in tray 100g 
VEG142 Ớt hỗn hợp xanh đỏ túi 100g Chilli small green and red mix in bag 100g
VEG143 Ớt xanh nhỏ túi 100g Chilli (green - small) in bag 100g
VEG144 Ớt xanh nhỏ vỉ 100g Chilli green small in tray 100g
VEG145 Quả hồng xiêm Sapuche (VN)/Sapodilla/Bar Chico
VEG146 Asparagus Asparagus
VEG147 Hoa rau ngót 200g Pak wan pa 200g
VEG148 KEELEK COOKING Khilek boiled
VEG149 Ngọn rau lang Sweet potato (VN)
VEG150 Qua bí dao nhỏ White gourd
VEG151 Trái cau betel lukmak/ nut
VEG152 Lá trầu Sierie Leaf/Betel Leaf
VEG153 Bánh Pía 1 sao/cái/350g Durian cake VN 1 star/pic/350g
VEG153a Banh Pia 2 sao/cái/450g Durian cake VN 2 star/pic/450g
VEG153b Banh Pia Thap Cam xa xíu Durian cake VN/pic/450g
VEG156 Nấm đông cô Mushroom Si Take
VEG158 Cóc bao tử Hog plum ( Lao ) 
VEG159 Chanh Xù Kaffir lime/Combava/BERGAMOT/Leechlime
VEG160 Nấm đùi gà Mushroom Eryngii
VEG161 Lá ngải cứu Ngaicuu leaf
VEG163 Ớt đỏ sừng to vỉ 100g Big red chilli horn in tray 100g
VEG164 Ớt sừng đỏ túi Chilli horn big red in bag
VEG165 Cây thần tài caykimtien
VEG166 Cari xay nhỏ Kaeng Ped (Red Curry paste)
VEG167 Củ sen Lotos root
VEG168 Rau đắng Rau dang leaf/Bitter leaf
VEG169 Lá chè xanh Green tea leaf
VEG172 Lá doong 1kg Leaf doong 1kg
VEG173 Quả Gấc tươi Muricia mixta
VEG175 Cốc lá chuối thái/cái/đường kính 6cm Bana leaf cup , Kratong banana leaf/pic/dimension 6cm
VEG176 Murungai Drumstick Leaf/Murungai Leaf
VEG178 Ngọn Rau Bí Pumpkin leaf
VEG179 Thanh long đỏ 450g-500g size M Red Dragon fruit 450g-500g size M
VEG179b Thanh long đỏ 600g-700g size L Red Dragon Fruit 600g-700g size L
VEG179c Thanh long đỏ 800g-950g size XL Red Dragon Fruit  800g-950g size XL
VEG179d Thanh long đỏ 1kg-1,1kg size XXL Red Dragon Fruit  1kg-1,1kg size XXL
VEG180 Lạc củ tươi đóng túi 500g Peanuts bean 500g đóng túi
VEG181 Táo ta 500g đóng khay Jujube in tray 500g
VEG182 Nghệ trắng White turmeric
VEG183 Mãng cầu dai 500g/khay Anonna 500g/tray
VEG184 Sầu riêng bao tử Durian small
VEG185 Trái Vải 1kg/túi Litchie fresh 1kg/túi
VEG186 Cà tím sọc  Striped eggplant
VEG187 Mận hậu Plum purple
VEG191 Tắc xanh/Quả quất 200g/khay Kumquat green 200g/tray
VEG191a Tắc xanh/Quả quất 500g/túi Kumquat green 500g/túi
VEG191b Tắc xanh/Quả quất 1kg/túi Kumquat green 1kg/túi
VEG189 Cà pháo xanh Green eggplant
VEG192 Xoài bao tử Mango Mini VN
VEG202 Mít Quả Jackfruits
VEG204 Lạt gói bánh 1000g Bamboo line 1000g
VEG205 Mộng dừa (Phổi dừa) 500h Coconut Egg 500g
VEG206 Cổ hũ dừa 500g Coconut Stomach 500g
VEG211 Hành muối đóng túi 500g Picled onion 500g
VEG212 Quả trứng gà ( lê ki ma) Lucuma
VEG213 Phật thủ xanh Green Budha head
VEG213a Phật thủ vàng Yellow Budha head
     
ĐỒ KHÔ/DRY FOOD    
VEG513 Mứt dừa ròn sấy 250g Dried Coconut Cripsy 250g
VEG501 Bò khô 20g Jerky beef 20g
VEG502 My Omachi Sauce Omachi
VEG503 Đậu phụ tươi  Tofu fresh
VEG504 Kafe G7 3 in 1 24hộp / thùng Kafe G7 3 in one 24pics/box
VEG505 Kafe G7 đen  24 hộp / thùng Kafe G7 black 24pics/box
VEG506 Thảo quả Dry Badian
VEG507 Giò thường/giò lụa 500g Pork siloin 500g
VEG508 Giò thường/giò lụa 1kg Pork siloin 1000g
VEG509 Chả chiên Pork siloin cinamon 
VEG510 Giò thủ 300g Pork sausage
VEG511 Chân giò nhồi thịt Pork leg
VEG512 Bánh chưng 1kg Filled sticky rice
VEG512a Bánh chưng(chay) 1kg Filled sticky rice
VEG514 Bánh tét 1kg Filled sticky rice
VEG515 Nem Chua Nem Chua
VEG516 Mắm Chinsu xì dầu tỏi 24lọ / thùng Sauce Chinsu garlic 24pics/box
VEG517 Mắm ruốc huế 250g 24lọ/thùng Hue Sauce 250g 24pics/box
VEG518 Mắm tôm đặc biệt 250g 24lọ/thùng Shrimp Sauce special 250g 24pics/box
VEG519 Cà pháo ớt ngọc Liên Eggplant Chilli Ngoc Lien
VEG520 Mắm tôm Hậu lộc 350g 24lọ / thùng Shrimp Sauce Hau Loc 350g 24pic/box
VEG521 Hạt nêm xương ống knorr 900g Boullion Knorr 900g
VEG522 Nếp cái hoa vàng 1kg/ 30gói Sticky rice 1kg 30 pics/box
VEG523 Cải chua ngọt phú gia thịnh 1kg Cabbage sweet and sour Phu Gia Thinh 1kg
VEG524 Bột canh Vifon 23g 40 gói/thùng Boullon Vifon 23g  40pic/box
VEG525 Cafe số 1 Trung Nguyen Cafe No. 1 Trung Nguyen
VEG526 Cafe số 2 Trung Nguyen Cafe No. 2 Trung Nguyen
VEG527 Cafe số 3  30hộp/ thùng Cafe No. 3 30hộp/ thùng
VEG528 Cafe số 4   30hộp/ thùng Cafe No. 4 30hộp/ thùng
VEG529 Thịt bò khô Anh Vũ 87g Jerky beef Anh Vu 87g
VEG530 Gà khô xé cay 150g Jerky chicken 150g
VEG530A Gà khô xé cay 300g Jerky chicken 300g
VEG531 Mắm tôm chua Sauce shrimp sour
VEG532 Mứt hộp to Fruit Candle size big box 
VEG533 Mứt hộp nhỡ Fruit Candle size middle box
VEG534 Mứt hộp bé Fruit Candle size small box
VEG535 Giò sào/Giò thủ Vietnamese Head Cheese
VEG536 Bún tươi cây tre Rice nuddle Bamboo Cay tre
VEG537 Cà pháo xanh 15 lọ/thùng Eggplant green pickled
VEG538 Chả Quế Vietnamese Baked cinnamon PATE
VEG539 Giò Bò Beef dumpling